สังคมท้องถิ่น

สมาคมคนพิการฯ แสดงความยินดีนายกฯตู่ พร้อมยื่นหนังสือ อบจ.

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%af-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a2

สมาคมคนพิการฯ แสดงความยินดีนายกฯตู่ พร้อมยื่นหนังสือ อบจ. ขอการสนับสนุน 3 ข้อ

เช้าวันนี้ ดร.สิงห์คำ มณีจันสุข นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย ตัวแทนผู้พิการด้านต่างๆ กว่า 100 คน เข้าแสดงความยินดี กับ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

พร้อมกันนี้ ดร.สิงห์คำ ได้ยื่นเอกสารข้อเสนอความต้องการของผู้พิการ 3 ข้อ ซึ่งมีสาระสำคัญประกอบไปด้วย

🔸 ต้องการเห็นจังหวัดสมุทรปราการเป็นเมืองแห่งอารยะสถาปัตย์ กล่าวคือมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทั้งมวล เช่น ทางลาด ห้องสุขา ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ อักษรวิ่ง สัญญาณเสียง เป็นต้น

🔸 ต้องการให้มีสถานศึกษา (โรงเรียนเฉพาะทาง) สำหรับคนพิการ เช่น โรงเรียนสอนคนหูหนวก โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนปัญญานุกูลสำหรับเด็กพิการทางสติปัญญา และการเรียนรู้ เป็นต้น

🔸 ต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพอิสระ อบรมพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพ ส่งเสริมการตลาดและการขาย

หลังจากนั้น นายกตู่- นันทิดา ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้พิการที่เดินทางมาแสดงความยินดีและให้กำลังใจ พร้อมรับหนังสือแสดงความต้องการของผู้พิการ โดยรับปากว่าจะนำข้อเสนอทั้งหมดมาศึกษาความเป็นไปได้ หากการดำเนินการในส่วนใด ที่อยู่ในกรอบภารกิจของ อบจ. ก็ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

ช่วงท้าย นายก อบจ.สมุทรปราการ ได้พูดคุยทักทายผู้พิการและร่วมถ่ายรูป สร้างความสุขให้กับผู้พิการเป็นอย่างยิ่ง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*