สังคมท้องถิ่น

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c-%e0%b8%ad

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามโครงการกองทุนการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 5 มี.ค.64 ที่ห้องประชุม ชั้น 5 อาคา 4 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ โดยเข้าเยี่ยมติดตามโครงการกองทุนการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นางสาวคณัสนันท์พรรณ ผลธรรมมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลสำเร็จจากการดำเนินงานตามโครงการกองทุนศึกษา และโครงการที่กำลังดำเนินการให้องคมนตรีรับทราบ ซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เป็นการดำเนินการในโครงการกองทุนการศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

สำหรับ โครงการกองทุนการศึกษาก่อตั้งขึ้นโดย ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีกระแสพระราชดำรัส กับประธานองคมนตรี และคณะองคมนตรี เพื่อดำเนินการด้านการศึกษา และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนและครู โดยพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้คณะองคมนตรีดำเนินการจัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เพื่อสร้างคนดีให้แก่แผ่นดิน เริ่มพัฒนากายภาพโรงเรียนให้พอแก่การเรียนการสอนตามสภาพแวดล้อมที่โรงเรียนตั้งอยู่ และไม่ให้ห่างจากโรงเรียนในเมืองเกินไป พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน พัฒนาความรู้ความสามารถแก่ครู รวมทั้งการให้สวัสดิการแก่ครูด้วย

ซึ่งพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้เน้นย้ำถึงการเป็นคนดี และคนเก่ง โดยต้องมีคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กันไป การเคารพขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และความรักชาติ รักสามัคคี การอดทน เสียสละ และตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด รวมถึงการน้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 มาประพฤติปฏิบัติตนในการเป็นคนดีร่วมช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*