สังคมท้องถิ่น

ประธานแม่บ้านมหาดไทยสมุทรปราการเป็นประธานเปิดงานรวมพลังสตรีสมุทรปราการ

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a1

วันที่ 8 มี.ค.64 ที่ศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน “รวมพลังสตรีสมุทรปราการ เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2564” โดยมีนางวรรณศิริ ลิปิสุนทร รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอทุกอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลเทพารักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกันจำนวนมาก

เนื่องด้วยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากล เพื่อระลึกถึงการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาโดยที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรีในชนบท ตามภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย มาตั้งแต่ พ.ศ. 2505 จนถึงปัจจุบัน โดยจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรีในระดับ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อให้สตรีเป็นแกนนำในการคิด ตัดสินใจ วางแผน แก้ไขปัญหาชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในปี 2564 กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจขององค์กรสตรีในการจัดกิจกรรม เนื่องในวันสตรีสากล เพื่อแสดงออกถึงพลังความรักความสามัคคี ความร่วมมือร่วมในในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นของตน

คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดกิจกรรมที่สำคัญในปี 2564 กิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน สตรีจังหวัดสมุทรปราการ สวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย และตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ซึ่งได้ประทานพระอนุญาตลายผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เป็นของขวัญปีใหม่แก่กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยและสร้างสรรค์งานผ้า มุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ยั่งยืนต่อไป

ดังนั้น เพื่อสร้างความตระหนัก และกระตุ้นพลังสตรีสมุทรปราการให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดงาน “รวมพลังสตรีสมุทรปราการ เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2564” โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าบทบาทของสตรีในยุคปัจจุบัน, การมอบเมล็ดพันธุ์ผักและต้นกล้าพืชผักสวนครัว ตามโครงการพื้นที่ว่างสร้างอาหาร สร้างความมั่นคง แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ 6 อำเภอ รวมทั้งการเดินแบบผ้าไทยและผ้ามัดย้อมกลุ่มสตรี 6 อำเภอ, นิทรรศการ “ผ้าไทยใส่สนุก” นิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม “ถังขยะลดโลกร้อน” นิทรรศการแสดงผลงาน กลุ่ม องค์กรสตรี 6 อำเภอ นิทรรศการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โอทอป รวมทั้งการสาธิตอาชีพแก่สมาชิกสตรี อีดด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*