สังคมท้องถิ่น

ปลัด อบจ. นำข้าราชการ ในสังกัดฯ มอบดอกกุหลาบ ให้กำลังใจ นายก อบจ.สมุทรปราการ

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%aa

ปลัด อบจ. นำข้าราชการ ในสังกัดฯ มอบดอกกุหลาบ ให้กำลังใจ นายก อบจ.สมุทรปราการ ในวันประชุมมอบนโยบาย

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 มี.ค.64 ที่ ห้องประชุม ชั้น 4 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายธนวัตน์ กล่ำพรหมราช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ อบจ.ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จากกองกิจการสภา, กองแผนและงบประมาณ, กองคลัง, กองช่าง, กองผังเมือง, กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และหน่วยงานตรวจสอบภายใน มอบดอกกุหลาบ ให้กำลังใจ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ ในวันประชุมมอบนโยบาย แก่ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

โดยนางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ ได้ให้โอวาท แก่บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เอาใจใส่ ยึดมั่นในกฎระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกัน ขับเคลื่อนแผนงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน เป็นสำคัญ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*