สังคมท้องถิ่น

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-6

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2564

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 9 มี.ค.64 ที่ห้องประชุมศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอฯ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอฯ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเขตอำเภอเมืองฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

โดยวาระการประชุมเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการแจ้งกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา ในเดือนมีนาคม 2564 โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมจิตอาสา ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตลาดเทพประธาน ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมเก็บขยะ ทำความสะอาดถนน

ในระเบียบวาระเรื่องเพื่อทราบ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้แจ้งเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในอำเภอเมืองสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรปราการ

นอกจากนั้น ในการประชุมฯ ครั้งนี้ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ได้แจ้งการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยกำหนดจัดค่ายบำบัดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อำเภอเมืองสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 19-30 มีนาคม 2564 ณ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*