ศาสนาและการศึกษา

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-o-net-%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-2563


การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ศูนย์สอบ สพป.สมุทรปราการ เขต 1

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 05.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 (ประธานศูนย์สอบ) มอบหมายให้ นายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์กลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 (รองประธานศูนย์สอบ) กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทำงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์สอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยตัวแทนศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ เดินทางไปรับแบบทดสอบตามกำหนดเวลาการสอบ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*