ผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-16

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 9/2564

เมื่อวันที่ วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 9/2564 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รับทราบและหารือในประเด็นรายงานสภาพอากาศและสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มาตรการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) และรับทราบสรุปสถานการณ์ภาพรวมวิเคราะห์ แนวโน้ม สถานการณ์ PM2.5 ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มีข้อเน้นย้ำ ข้อสั่งการ ดังนี้ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จะคลี่คลายลง สอดคล้องกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการไม่ประมาทและเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อไปอีกระยะ โดยสั่งการให้ 1. ให้ส่วนราชการทุกหน่วย ดำเนินการตามภารกิจ อำนาจ และกฎหมายที่มีอยู่ตามสภาวการณ์ปกติ //2. ในพื้นที่ที่มีสถานการณ์จุดความร้อน ยังเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องมีการเฝ้าระวังการเผาในที่โล่ง รวมถึงเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยควบคุมสถานการณ์ตั้งแต่ต้นทาง พร้อมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกกรณี และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวดต่อไป และ 3. ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ต่อไป จนกว่าจะมีการแจ้งยุติสถานการณ์อย่างเป็นทางการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*