ศาสนาและการศึกษา

เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง นำคณะพระภิกษุสงฆ์ สามเณร สวดปาฏิโมกข์บทสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88-2

เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง นำคณะพระภิกษุสงฆ์ สามเณร สวดปาฏิโมกข์บทสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร เนื่องในวันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 4

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 13 มี.ค.64 บริเวณหน้าลานพระกกุสันโธพุทธเจ้า วัดบางพลีใหญ่กลาง ต.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ. พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง นำคณะพระภิกษุสงฆ์ สวดปาฏิโมกข์บทสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร เนื่องในวันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 4 โดยมี นายโสภณ มหาบุญ ไวยาวัจกร วัดบางพลีใหญ่กลาง, ร.ต.อ.ศรีพงษ์ น้อยสุวรรณ รองสารวัตรจราจร สภ.บางพลี พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ สภ.บางพลี ตลอดจนอุบาสก อุบาสิกา และผู้ถือศีลปฏิบัติธรรม เข้าร่วมพิธี

การสวดปาฏิโมกข์ ถือเป็นการทบทวนศีล 227 ข้อ ของพระภิกษุ โดยจะมีการสวดทุก 15 วัน คือ ในวันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ในเดือนเต็ม หรือวันแรม 14 ค่ำ ในเดือนขาด ซึ่งการฟังปาฏิโมกข์ ถือเป็นกิจของสงฆ์ที่สำคัญและเป็นสังฆกรรมเฉพาะพระภิกษุเท่านั้น ซึ่งทางวัดบางพลีใหญ่กลาง ได้ยึดข้อปฏิบัติในด้านการสวดปาฏิโมกข์นี้เป็นสำคัญ โดยทางท่านเจ้าอาวาส จะนำคณะพระสงฆ์ ลงสวดปาฏิโมกข์ทุก 15 วัน ด้วยตนเอง และจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนไปยังศาสนสถานที่สำคัญต่างๆภายในวัดในการทำพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาพระธรรมวินัย ของพระสงฆ์ภายในวัด ให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

สำหรับบทสวด “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เป็นบทสวดที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นบทที่ประกาศพระสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ที่บังเกิดขึ้นบนโลกนี้ ดังนั้น ใครก็ตามที่ได้สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในยุคนี้ จึงถือเป็นบุคคลสำคัญที่ได้เคลื่อนจักรแห่งธรรมในช่วงเวลาที่ชาวพุทธกำลังสับสน เกิดความไม่สงบแห่งจิตใจ เพราะเท่ากับเราได้เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึงแม้พระองค์จะดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ก็ยังมีสาวกเอาธรรมบทนี้มาแสดงต่อ ซึ่งเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*