สังคมท้องถิ่น

ประธาน อสม.หมู่ 2 ต.บางปูใหม่ จัดกิจกรรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a1-%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b9%88-2-%e0%b8%95-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b9%83%e0%b8%ab

ประธาน อสม.หมู่ 2 ต.บางปูใหม่ จัดกิจกรรมโครงการออกกำลังกายและแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 19.00 น. วันที่ 13 มี.ค.64 ที่ลานแอโรบิคเพื่อสุขภาพชุมชนคอต่อฝั่งน้ำจืด หมู่ 2 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ นายสรนาท หมัดกอเซ็ม ประธาน อสม.หมู่ 2 ต.บางปูใหม่ และคนในชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการออกกำลังกายและแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ขึ้น โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ ของคนในชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแล และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองได้ โดยการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชน เพื่อให้เป็นสังคมน่าอยู่ นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาในเขตพื้นที่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยมี คนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

สำหรับเต้นแอโรบิคเป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่งที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สัมพันธ์กันระหว่างระบบไหลเวียนโลหิตกับปอดใช้ออกซิเจนอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เกิดการเผาผลาญพลังงานอย่างเต็มที่ กระตุ้นให้ร่างกายผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันโรคต่างๆได้ รวมทั้งพัฒนาสุขภาพเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ,หัวใจ, ปอด เทียบเท่ากับการเล่นกีฬาวิ่งจ๊อกกิง, ว่ายน้ำ, หรือการเดินขึ้นบันได จึงไม่น่าแปลกเมื่อกีฬาเต้นแอโรบิคเป็นที่ยอมรับ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*