สังคมท้องถิ่น

นายก ตู่-นันทิดา ผุดไอเดียเก๋ ส่งเสริมศักยภาพเยาวชนด้านดนตรี

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81-%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%88-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%9c%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%94

นายก ตู่-นันทิดา ผุดไอเดียเก๋ ส่งเสริมศักยภาพเยาวชนด้านดนตรี ปูทางก้าวสู่เวทีมืออาชีพ

บ่ายวันนี้ (16 มีนาคม 2564) นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ(อบจ.) พร้อมด้วย ดร.พิริยะ โตสกุลวงค์ รองนายกฯ และนายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายกฯ และว่าที่ร้อยเอก วัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นายธรรมศักดิ์ ดีสุคนธ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมประชุมหารือ กับ นายชุมพล สุปัญโญ (อ้อม) โปรดิวเซอร์ ค่ายจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และคณะ ถึงแนวทางการจัดโครงการส่งเสริมเยาวชนผู้มีความสามารถทางด้านดนตรี

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นแนวความคิดของ นางสาวนันทิดา ที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดปัญหายาเสพติด และพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีความสามารถด้านการร้องเพลง การเล่นดนตรี การเต้น รวมถึงการแต่งเพลง ได้มีเวทีในการแสดงออก เพื่อปูทางพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรีและเป็นนักดนตรี-ศิลปินอาชีพในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในจังหวัดสมุทรปราการให้ความสำคัญกับการฝึกสอนดนตรีในเด็กและเยาวชน โดยแนวคิดของ อบจ. จะพัฒนาหลักสูตรดนตรีตั้งแต่เด็กก่อนปฐมวัย โดยให้เทศบาลนครสมุทรปราการนำร่องในโรงเรียนสังกัดเทศบาล อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มีการหารือในรายละเอียดตลอดจนแนวปฏิบัติในหลายประเด็น ที่จะร่วมกันส่งเสริมทางด้านดนตรีแก่เด็กและเยาวชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในการประชุมคราว ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*