ท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3-7

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 16 มี.ค.64 ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ตำหรุ) ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เทศบาลตำบลบางปู จัดกิจกรรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยกำหนดให้มีการเต้นแอโรบิค สัปดาห์ละ 3 วัน ระหว่างวัน พุทธ พฤหัสบดี ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.30 น.เป็นต้น โดยมี กลุ่มชมรมแอโรบิค สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ตำหรุ) ชมรมแอโรบิค (รสทิพย์) และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม กันอย่างคึกคัก ปัจจุบันการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย การออกกำลัง กายแบบแอโรบิคเป็นรูปแบบหนึ่งที่ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีการเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกาย และทำให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดเข้าสู่ อวัยวะต่างๆ ได้ดี

โดย เทศบาลตำบลบางปู ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายความเคร่งเครียดจากการทำงาน การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะทางกายจิต และสังคมที่แข็งแรง ไม่เกิดการเจ็บป่วย มีอายุยืนยาวและมีสุขภาพจิตที่ดี อีกทั้ง เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ และประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยมี เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู มาอำนวยความสะดวกในการตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*