ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลแพรกษา จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแพรกษา

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88

เทศบาลตำบลแพรกษา จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแพรกษา ณ ตลาดแพรกษา ณ ตลาดนิคมบางปู (เจ๊ซัง)

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 18 มี.ค.64 นายมาชัย ไพศาลธนสมบัติ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแพรกษา ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ณ บริเวณตลาดแพรกษา และตลาดนิคมบางปู (เจ๊ซัง) ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ข้าราชการ เทศบาลตำบลแพรกษา ตลอดจน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแพรกษา เข้าร่วมกิจกรรม

โดยบรรยากาศกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแพรกษา ในครั้งนี้ นำโดยขบวนกลองยาว ตามด้วยขบวนอนุบาล และขบวนแฟนซี เดินประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแพรกา พร้อมใจไปเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เป็นบัตรสีม่วง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถทำเครื่องหมาย “กากบาท” เลือกผู้สมัคร ในช่องทำเครื่องหมายได้ ไม่เกินหนึ่งหมายเลข บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เป็นบัตรสีชมพู ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถทำเครื่องหมาย “กากบาท” เลือกผู้สมัคร ในช่องทำเครื่องหมายได้ ไม่เกินหกหมายเลข หากไม่ประสงค์จะเลือกใครสามารถทำเครื่องหมาย “กากบาท” ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และหย่อนลงในหีบแต่ละประเภทให้ถูกต้อง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*