ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งเลื่อนปิดการจราจรชั่วคราว บนสะพานภูมิพล 1 และ 2 (บางช่องทาง)

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%97-%e0%b8%97%e0%b8%8a-%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งเลื่อนปิดการจราจรชั่วคราว บนสะพานภูมิพล 1 และ 2 (บางช่องทาง) จากเดิมวันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นวันที่ 20 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง ขอแจ้งเลื่อนปิดการจราจรบางช่องทาง บนสะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 เพื่อดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรโครงการเสริมผิวลาดยางโพลีเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีต (PMA) จากเดิมวันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นวันที่ 20 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจร (บางช่องทาง) บนสะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 ซึ่งในขณะทำการปรับปรุงผิวจราจรประชาชน ยังสามารถสัญจรบนสะพานได้ปกติ ในวันเวลาดังกล่าว กรมทางหลวงชนบทขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายจรูญ แก้วนาง นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักบำรุงทาง ทช. หมายเลขโทรศัพย์ 0 2551 5250 หรือโทรสายด่วน 1146

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*