ท้องถิ่น

ประภาพร อัศวเหม นำทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ลงพื้นที่หาเสียง

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89

ประภาพร อัศวเหม นำทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ลงพื้นที่หาเสียงบริเวณตลาดปากน้ำ ชูนโยบายหลัก ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 20 มี.ค.64 นางประภาพร อัศวเหม ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ หมายเลข 1 นำทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า หมายเลข 1-6 ทั้ง 4 เขต พร้อม รถโมบายติดเครื่องขยายเสียง ลงพื้นที่หาเสียงบริเวณตลาดปากน้ำ และตลาดโครงการอาหารปลอดภัย เทศบาลนครสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เดินแจกแผ่นพับ แนะนำตัวผู้สมัคร ชูนโยบายหลัก ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มรายได้ โดย (รองรับการเดินทางนักท่องเที่ยวด้วยรถไฟฟ้า) ภายใต้สโลแกน “ก้าวไม่หยุด สมุทรปราการก้าวหน้า คู่เมืองหลวง” สนับสนุนผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน จัดหาพื้นที่ค้าขาย พัฒนาเขตเทศบาลนครเป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการค้าผลิตภัณฑ์ระดับชุมชน ด้วยการขายระบบออนไลน์

สนับสนุน อสม.เป็นหน่วยเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส ระดับชุมชน จัดหาอุปกรณ์ ตั้งจุดคัดกรองชุมชน โดย อสม.ร่วมกับ รพ.สต. ส่งเสริม อสม.ดูแลผู้สูงอายุ และคนพิการ ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เน้นความปลอดภัย ติดตั้งกล้อง CCTV ครบคลุมทุกพื้นที่ เปิดจุดชาร์ตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า จัดเก็บขยะ กำจัดแหล่งน้ำเสีย ให้ลูกหลานเข้าเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร ส่งเสริมและพัฒนา การเรียน การสอน และศูนย์เด็กเล็ก ให้ได้มาตรฐาน ภายใต้ระบบ online ในวิถี new normal และประสาน อบจ.เร่งจัดทำตลาดเชิงท่องเที่ยว หอชมเมือง กระเช้าลอยฟ้า เพื่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเทศบาลนครเป็นพื้นที่พัฒนาคู่เมืองหลวง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*