ศาสนาและการศึกษา

โรงเรียนป้วยฮั้ว จัดเวทีเสวนา “รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ”

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%ae%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%97

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 20 มี.ค.64 ที่หอประชุมโรงเรียนป้วยฮั้ว ถนนสายลวด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนป้วยฮั้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้จัดกิจกรรมเวทีเสวนา “รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ” โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง แนวทางการบริหารการศึกษาเอกชน และนายปาพจน์ วิณิชยกุล หัวหน้ากลุ่มนิติการ กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ให้เกียรติมาร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โดยมี นายวิโรจน์ เตียวแสงสุข ในฐานะผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนป้วยฮั้ว เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมด้วย นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้วยฮั้ว คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนป้วยฮั้ว คณะกรรมการบริหารโรงเรียนป้วยฮั้ว ตลอดจน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนป้วยฮั้ว เข้าร่วมรับฟังการเสวนา กันอย่างพร้อมเพรียง
นายวิโรจน์ เตียวแสงสุข ในฐานะผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการโรงเรียนป้วยฮั้ว ได้กล่าว สำหรับ วัตถุประสงค์ของการจัดเวทีเสวนา “รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ” ครั้งนี้ ก็เพื่อทำความเข้าใจ ต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนป้วยฮั้ว ว่าลักษณะการทำงาน มีเชิงโครงสร้าง ที่จะต้องลันไปตามสายบังคับบัญชา ทั้งนี้ ก็อยากจะให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา ได้รับข้อมูลที่ตรงกัน ว่าสิ่งไหน อะไร ที่เราควรทำ หรือไม่ควรทำ โดยเฉพาะคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนป้วยฮั้ว จะมีหน้าที่ตามสายงาน ก็คือเป็นผู้มอบวัตถุประสงค์ มอบเป้าหมาย และภาระหน้าที่ ส่วนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ก็ทำไปตามสายบังคับบัญชา โดยแบ่งงานไปสู่ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ ทั้ง 4 แนวทาง ในการบริหาร อาทิ เช่น ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคคล ทั่วไป เป็นต้น

นายวิโรจน์ เตียวแสงสุข กล่าวต่อว่า จากการประเมินดูแล้ว ก็คิดว่าอย่างน้อยที่สุดเราได้มาทำความเข้าใจร่วมกัน ว่าเราควรจะเข้าใจท่าที และบริบทของเรา ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนป้วยฮั้ว เพื่อที่จะนำพาโรงเรียนให้ก้าวไปสู่ ที่ดียิ่งๆ กว่านี้ และสุดท้ายเข้าใจว่า ทุกท่านที่มาร่วมฟัง ตลอดจนคำถามที่ส่งเข้ามา ก็บ่งบอกถึงความสนใจ ร่วมกันพูดคุยเพื่อที่จะให้โรงเรียนและองค์กรแห่งนี้ ได้รับการพัฒนาต่อไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*