ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบรับสมัครโครงการด้านเด็กและเยาวชน ปี 2564 (NODEเยาวชนสมุทรปราการ)

%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99

แบบรับสมัครโครงการด้านเด็กและเยาวชน ปี 2564 (NODEเยาวชนสมุทรปราการ) โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนสร้างเสริมสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดสมุทรปราการ
โดย NODE (โหนด) เด็กและเยาวชนสมุทรปราการ กระจายโอกาสการให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดสมุทรปราการ โดย เปิดรับข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ

1.กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 12-25 ปี (เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน)
2.มีแกนนำเยาวชนไม่น้อยกว่า 5 คน และมีพี่เลี้ยงอย่างน้อย 1คน ที่ปรึกษา 1คน
3.ระยะเวลาดำเนินงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และไม่เกิน 9 เดือน
4.ไม่เคยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส.
5.สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ/ถอดบทเรียน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนสมุทรปราการจัดได้ตลอดการดำเนินงานโครงการ
6.พื้นที่ดำเนินงานอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ
ปิดรับ 15 พฤษภาคม 2564

เพจ : หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ
#ธิติ/พี่ติ โทร. 086 369 5941
#ครูเจี๊ยบ โทร. 085 821 1634
#ครูเชด โทร. 085 908 7886
#พี่ตั๊ก โทร. 093 279 6748
#พลอย โทร. 099 282 4141

การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยจัดการฯและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาโครงการที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามคุณสมบัติ กรอบเกณฑ์ เงื่อนไข การส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezE29gjcgydsrutcgJUtxy_OGQUH3-4HQi_yqAdhRo9uQ66A/viewform

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*