สังคมท้องถิ่น

พิธีทำบุญเลี้ยงพระที่ทำการสมาคมชาวใต้สมุทรปราการ

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%97

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ชมรมเพื่อนคนใต้ สมุทรปราการ ร่วมกับสมาคมชาวใต้ สมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระที่ทำการสมาคมชาวใต้สมุทรปราการ ณ หมู่บ้านบางปูซิตี้ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ภายใต้การนำของนายสมปอง กาละพันธ์ ประธานชมรมเพื่อนคนใต้สมุทรปราการ นายเฉลิม จันทร์เภา ว่าที่นายกสมาคมชาวใต้สมุทรปราการคนใหม่ หมวดนิเวช ชูปาน กรรมการบริหารสมาคมฯ นายนิพัทธ์ หนูพรหม กรรมการเลขาสมาคมฯ นายประเสริฐ ธนาวุฒิ ประธานกลุ่มเพื่อนบางนาตราด นายสมยศ สังข์สา รองประธานชมรมเพื่อนคนใต้สมุทรปราการ นายสุวัฒน์ หวัดสนิท รองประธานเพื่อนคนใต้สมุทรปราการ ตลอดจนสมาชิกสมาคมชาวใต้สมุทรปราการ และสมาชิกชมรมเพื่อนคนใต้สมุทรปราการ มาร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระถวายเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลกันอย่างพร้อมเพรียง ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น และเป็นกันเอง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*