สังคมท้องถิ่น

“เสริมสร้างความมั่นใจให้ความรู้สิทธิบัตรทองแก่นักสื่อสารหลักประกัน”

%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b9%83%e0%b8%ab

วันที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 6 ระยอง จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประชาสัมพันธ์กับนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพในเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมระยอง4 โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อทบทวนความเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพและความรู้ในนโยบายยกระดับบัตรทองปี 2564 ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติออกมา อันเป็นการความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน ประชาชนทั่วไปต่อไป โดยได้รับเกียรติจากนายวิศิษฎ์ ยี่สุ่นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช.เขต 6 ระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม มีนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพ นักจัดรายการ อปมช ผู้สื่อข่าวในส่วนภูมิภาคในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออก จำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณบุญมา สีหมาด นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, คุณนิภาพรรณ สุขศิริ หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารสังคม สปสช.ร่วมเป็นวิทยากร และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*