สังคมท้องถิ่น

สถานี พัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการอบรม ”หมอดินอาสา 4.0”

%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5-%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1

สถานี พัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการอบรม “หมอดินอาสา 4.0” หลักสูตร 3 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.64 ที่ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนลูกพระดาบส ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ สถานี พัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมโครงการอบรม “หมอดินอาสา 4.0” หลักสูตร 3 ประจำปี 2564 “เพื่อพัฒนาถังความรู้หมอดินอาสารูปแบบดิจิทัล” โดยมี นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ สถานี พัฒนาที่ดินสมุทรปราการ และกลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นที่ อ.เมือง อ.บางพลี อ.บางบ่อ และ อ.บางเสาธง เข้ารับการอบรม ในครั้งนี้ จำนวน 95 คน

สำหรับ การจัดกิจกรรมโครงการอบรม “หมอดินอาสา 4.0” หลักสูตร 3 ประจำปี 2564 ขึ้น ในครั้งนี้ ก็เพื่อให้ความรู้ เรื่องดิน และน้ำ แก่กลุ่มเกษตรกร ในการทำการเพราะปลูกพืชพล ให้เกิดประโยชน์ และรู้จักชนิดของดิน ต่างๆ เช่น ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ของแต่ละพื้นที่ และการปรับภาพดิน โดยเป็นการเน้นพัฒนาถังความรู้หมอดินอาสา ผ่านทางระบบออนไลน์หรือดิจิทัล

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*