สังคมท้องถิ่น

นายก ตู่ นันทิดา เยี่ยมชมเกษตรกรผู้ผลิตปลาสลิดบางบ่อ รับฟังปัญหาเพื่อบรรจุสู่แผนการพัฒนา

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81-%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%88-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%8a

นายก ตู่ นันทิดา เยี่ยมชมเกษตรกรผู้ผลิตปลาสลิดบางบ่อ รับฟังปัญหาเพื่อบรรจุสู่แผนการพัฒนาศูนย์ปลาสลิดฯ ยังยืน

เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ (26 มีนาคม 64) นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะ เดินทางไปพบปะประชาชนในพื้นที่ ม.1 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยได้เยี่ยมชมการประกอบอาชีพแปรรูปปลาสลิดบางบ่อ ที่บ้านนางทองปลิว ชูทิพย์ (ป้าจุก) อายุ 60 ปี เจ้าของผลิตภัณฑ์ป้าจุกปลาสลิดหอม พร้อมชมกระบวนการผลิตปลาสลิดแดดเดียว ของดีขึ้นชื่อจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งชาวบ้านละแวกนี้ประกอบอาชีพสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ

จากการพูดคุยสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการทำปลาสลิดในปัจจุบันพบว่า เกษตรกรประสบปัญหาการเลี้ยงปลาสลิดเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีสารเคมีในน้ำมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของปลาสลิดและปริมาณปลาสลิดที่ได้ลดน้อยลง เกษตรกรจึงหันมาเลี้ยงกุ้งและปลาเบญจพรรณมากขึ้น ประกอบกับระยะเวลาในการเลี้ยงสั้นกว่า เกษตรกรจึงมีรายได้มากกว่าการเลี้ยงปลาสลิด จนเป็นปัจจัยกดดันให้บ่อปลาสลิดที่ตำบลบางบ่อในปัจจุบันเหลือน้อยลงจากเดิมมาก

สำหรับ แนวทางการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร ทางนายก อบจ.สมุทรปราการ มีแนวคิดที่จะพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง เพื่อจะรักษาให้เป็นสินค้าของดีอยู่คู่กับจังหวัดสมุทรปราการต่อไป โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากด้านต่างๆ ก่อนจะนำไปกำหนดเป็นยุทธศาสตร์และบรรจุเข้าสู่แผนการปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*