สังคมท้องถิ่น

ขับเคลื่อนการเมืองวิถีใหม่ภาคประชาชน

%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5

ขับเคลื่อนการเมืองวิถีใหม่ภาคประชาชน เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม โรงแรมลักซ์ บูติค จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดการสัมมนา หัวข้อ “การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่” เพื่อแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างการเมืองวิถีใหม่โดยภาคประชาชน โดยมีนายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ รัฐสภา ได้กล่าวเปิดการสัมมนา และปาฐกถาพิเศษ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเครือข่ายภาคประชาชาชนเพื่อขับเคลื่อนการเมืองวิถีใหม่ และมีนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทืป สมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานที่ปรึกษาเครือข่ายการมีส่วนร่วมการเมืองวิถืใหม่ภาคประชาชนเป็นผู้กล่าวรายงานและร่วมบรรยายพิเศษโดยการประชุมสัมนาคร้ังนี้เป็นสมาชิกเครือข่ายกลุ่มจังหวัดภาคกลางโดยมีนายคเณศ กมลพันธ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ และนายชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต ประธานเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการพร้อมคณะร่วมประชุมสัมนาครั้งนี้ด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*