ศาสนาและการศึกษา

ส.ส.สมุทรปราการ –ศธจ.- ผอ.สพท.-หัวหน้าส่วนกระทรวงศึกษาฯ ร่วมยินดีบิ๊กเสมา “ตรีนุช เทียนทอง” รมว.ศธ.

%e0%b8%aa-%e0%b8%aa-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a8%e0%b8%98%e0%b8%88-%e0%b8%9c%e0%b8%ad-%e0%b8%aa%e0%b8%9e

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ 2 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร นายอัครวัฒน์ อัศวเหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นางสาว นงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายไพรัตน์ ก้อนทองคำ รักษาราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง กล่าวว่า 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องเร่งดำเนินการ ได้แก่ 1.ความปลอดภัยของผู้เรียน 2.หลักสูตรฐานสมรรถนะ 3.Big data 4.ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 5.พัฒนาทักษะทางอาชีพ 6.การศึกษาตลอดชีวิต 7.การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่งคณะผู้บริหารพร้อมรับนโยบายของรมว.ศธ.

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*