สังคมท้องถิ่น

อิมพีเรียล สำโรง ร่วมกับ ศาลเจ้าพ่อทัพ และ สสส.จัดงานแถลงข่าวการแข่งขัน ฟุตซอล “อิมพีเรียล เจ้าพ่อทัพ คัพ 2021”

%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a

อิมพีเรียล สำโรง ร่วมกับ ศาลเจ้าพ่อทัพ และ สสส.จัดงานแถลงข่าวการแข่งขัน ฟุตซอล “อิมพีเรียล เจ้าพ่อทัพ คัพ 2021” ชิงถ้วยเกียรติยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 1เมษายน 2564 ที่ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล สำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ร่วมกับ ศาลเจ้าพ่อทัพ และ (สสส.) จัดงานแถลงข่าวการแข่งขัน ฟุตซอล “อิมพีเรียล เจ้าพ่อทัพ คัพ 2021” ชิงถ้วยเกียรติยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา และมีภูมิคุ้มกันจากปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ การพนัน นอกจากนี้ ที่ผ่านมายังจัดกิจกรรมคลินิกฟุตซอลสมุทรปราการ 2021 เพื่อพัฒนาศักยภาพให้โค้ชและนักกีฬามีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตซอลเพิ่มขึ้น และมีขวัญกำลังใจ ในการเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมแข่งขันป้องกันแชมป์ประเทศไทย ในรายการฟุตซอล Inspired by Thai PBS 2021 ต่อไป

โดยมี ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วย นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง นายสิทธิพงษ์ พิญญะพันธ์ ผู้บริหาร เอส.พี.ดีไซน์ แอนด์ โปรดั่กชั่น จำกัด นางภาวรีย์ วงศ์วราภัทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้ทรงคุณวุฒิ (สสส.) นายสุรเชษฐ์ โพธิ์อ่อน ประชาคมสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดสมุทรปราการ ดร.ประยุกต์ ปิติวรยุทธ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และนายภัทรวุฒิ ศรีสวัสดิ์ คูลซัพพอร์ตเตอร์ ร่วมกันแถลงข่าว โดยมี นายพีระวัฒณ์ มงคลศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ นายคเณศ กมลพันธ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ตลอดจน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน คณะสื่อมวลชน และตัวแทนจากทีมเยาว์ชน ต่างๆ เข้าร่วมงาน

ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า ก่อนอื่นขอขอบคุณภาคีเครือข่าย ที่ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฟุตซอลรายการ “อิมพีเรียล เจ้าพ่อทัพ คัพ 2021” ประเภทเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชิงถ้วยเกียรติยศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมระเบียบวินัยในตนเอง และสร้างความสามัคคีในวงการกีฬาฟุตซอลในจังหวัดสมุทรปราการ โดยในรายการฟุตซอลอิมพีเรียล เจ้าพ่อทัพ คัพ 2021 ได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการที่สนใจกีฬาฟุตซอลสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้ทั้งในรูปแบบทีมของโรงเรียน ทีมอาคาเดมี่ และทีมของชุมชน ซึ่งพบว่ามีทีมที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 30 ทีม แบ่งเป็นประเภท โรงเรียน 18 ทีม ชุมชน 11 ทีม และอาคาเดมี่ 2 ทีม ครอบคลุม 6 อำเภอ ในจังหวัดสมุทรปราการ นับว่าเกิดกระแสการตอบรับที่ดี เป็นไปที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตซอล “อิมพีเรียล เจ้าพ่อทัพ คัพ 2021” ต้องการส่งเสริมสนับสนุนวงการกีฬาฟุตซอลในจังหวัดสมุทรปราการให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการมากที่สุด

นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง กล่าวถึง ความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ฟุตซอล “อิมพีเรียล เจ้าพ่อทัพ คัพ 2021” โดยสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจัดการแข่งขันกว่า 2 ล้านบาท ด้วยความตั้งใจที่จะเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถผ่านรูปแบบการแข่งขันที่มีมาตรฐาน และเพิ่มทักษะกีฬาฟุตซอลในเด็กและเยาวชน โดยอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง เปิดพื้นที่ให้ทำการแข่งขันในห้องคอนเวนชั้นฮอล์ขนาดใหญ่ รอบ 16 ทีม จาก 32 ทีม จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเงินรางวัล รวมมูลค่า 50,000 บาท นับเป็นการจัดการแข่งขันรายการ SDN FUTSAL No L Cup Inspired by Thai PBS 2021 ในระดับจังหวัด ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ปัจจุบันอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักแนวคิด Caring and Sharing มีความมุ่งมั่นที่จะให้โอกาสและเปิดพื้นที่สร้างเสริมประสบการณ์ให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านกีฬา โดยอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง มีการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่การออกกำลังกายหลากหลาย อาทิ ทรัสต์กอล์ฟ ไอซ์สเก็ต โรลเลอร์เบลด สวนน้ำ Im Park และล่าสุดกำลังเปิดพื้นที่ Surf Skate และ Skate Board บริเวณด้านหลังของศูนย์การค้าฯ เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีอีกด้วย

นอกจากการแข่งขันกีฬาฟุตซอล การส่งเสริมสนับสนุน “คลินิกฟุตซอลสมุทรปราการ 2021” ยังเป็นหัวใจสำคัญ ในการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอลให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กและเยาวชน โดย อาจารย์บุญเลิศ เจริญวงศ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้สรรหาวิทยากรดีที่สุดในประเทศไทยมาฝึกอบรม ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการมีทักษะ ความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ยังได้สนับสนุนพื้นที่จัดการแข่งขันต่อเนื่องในระดับภาคตะวันออก จำนวน 5 จังหวัด 8 ทีม เพื่อชิงแชมป์ระดับภาคตะวันออก และเป็นตัวแทนชิงแชมป์โซนภาคตะวันออก กับ โซนกรุงเทพฯ เพื่อคัดเลือกทีมที่ดีที่สุด 2 ทีม เข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์การค้าฯหวังว่ารายการ ฟุตซอล อิมพีเรียล เจ้าพ่อทัพ คัพ 2021 จะช่วยสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถด้านกีฬาก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพได้ในอนาคต และส่งเสริมให้เด็กเยาวชนคนไทยมีสุขภาพที่ดีในระยะยาว

นายสิทธิพงษ์ พิญญะพันธ์ ผู้บริหาร เอส.พี.ดีไซน์ แอนด์ โปรดั่กชั่น จำกัด กล่าวถึง บทบาทใน SP Design ในการจัดการแข่งขันฟุตซอล เจ้าพ่อทัพ คัพ โดยความร่วมมือกับ อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง มูลนิธิ เจ้าพ่อทัพ สำโรง ในปี ปี 2561 ที่ผ่านมา และได้ขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ในปี 2564 นับว่าเป็นโอกาสในการยกระดับธุรกิจควบคู่การดูแลสังคม จึงร่วมจัดการแข่งขันและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อมวลชนจะช่วยกันสื่อสารนำเสนอบทเรียนดีๆนี้ออกไปเพื่อขยายผลการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนต่อไป

นางภาวรีย์ วงศ์วราภัทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวว่า กีฬาฟุตซอลเป็นที่นิยม และสอดคล้องกับความต้องการของวัยรุ่น ซึ่งช่วยลดปัญหาการใช้เวลาไปกับโซเชี่ยลมีเดียมากจนเกินไปจนขาดการออกกำลังกาย ขาดสมาธิในการเรียนหนังสือ ดังนั้น การส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายในเด็กและเยาวชน ด้วยการเล่นกีฬาฟุตซอลส่งผลต่อคุณภาพการเรียนที่ดี มีระเบียบวินัย และลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส กล่าวว่า กีฬาฟุตซอลสร้างโอกาสออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี เป็นกิจกรรมสร้างการมีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ที่สำคัญ คือ การสกัดนักสูบ-นักดื่มหน้าใหม่ ซึ่งมีผลวิจัยภายใต้โครงการศึกษาภาระปัญหาของโลกว่าด้วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ (Global Burden of Disease) ซึ่งจัดทำโดยทีมนักวิจัยนานาชาติภายใต้การนำของมหาวิทยาลัยวอชิงตันในสหรัฐฯ ทำการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นกับประชากรอายุ 15-95 ปี จำนวนกว่า 28 ล้านคน195 ประเทศทั่วโลก ดำเนินงานเกือบ 30 ปี ผลวิจัยยืนยันว่าปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพนั้นไม่มีอยู่จริง ดังนั้น การส่งเสริมกีฬา พื้นที่สร้างสรรค์ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีผลต่ออนาคตของเด็กและเยาวชนนอกจากนี้ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในรายการ อิมพีเรียล เจ้าพ่อทัพ คัพ 2021 นับเป็นความสำเร็จที่ อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง และภาคีเครือข่าย ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่สร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนอย่างสูงสุด

นายสุรเชษฐ์ โพธิ์อ่อน ประชาคมสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า รายการแข่งขัน “อิมพีเรียล เจ้าพ่อทัพ คัพ 2021” เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของผู้ใหญ่ใจดีในจังหวัดสมุทรปราการ ที่พร้อมใจกันเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนและพัฒนาฝีเท้าบนห้างฯเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจเล่นกีฬา โดยภาคประชาสังคมหนุนเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคลินิกฟุตซอลสมุทรปราการ พร้อมกับสร้างเครือข่ายโค้ช และนักกีฬา เพื่อติดตามพัฒนาหนุนเสริมให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป

ดร.ประยุกต์ ปิติวรยุทธ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันอิมพีเรียลเจ้าพ่อทัพ คัพ 2021 ขอความอนุเคราะห์ แพทย์สนามและบุคลากร รพ.สต.ในพื้นที่ ช่วยคัดกรองโควิด 19 ตามมาตรการรัฐ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินงานประสานไปที่ รพ.สต.ในพื้นที่จัดการแข่งขัน ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในการจัดการแข่งขัน

นายภัทรวุฒิ ศรีสวัสดิ์ คูลซัพพอร์ตเตอร์ กล่าวว่า ตนทราบเบื้องต้นว่า ผู้ใหญ่ในรายการนี้ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการ ทางคูลซัพพอร์ตเตอร์จึงมีความยินดีที่จะร่วมส่งเสริมสนับสนุน เพื่อเด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการ โดยให้ทุ่มทุนสนับสนุนตั้งแต่การทำคลิป VTR โฆษณา และการไลฟ์สดผ่านช่องคูลซัพพอร์ตเตอร์ ตลอดการแข่งขัน วันที่ 24-25 เมษายน 2564 แข่งขันรอบคัดเลือก 2 สนาม ได้แก่ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว และ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วันที่ 28-29 เมษายน 2564 รอบชิงแชมป์ จังหวัดสมุทรปราการ ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2564 รอบชิงแชมป์ รอบภาคตะวันออก ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ชิงแชมป์ รอบโซนตะวันออก VS กทม. ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง นอกจากนี้ คูลซัพพอร์ตเตอร์ ยังได้ประสานงานพิธีกร นักพากย์ พร้อมกับชุดใหญ่ไลฟ์สดให้ผู้ชมทางบ้านได้ส่งแรงใจเชียร์น้องๆอย่างสนุกแน่นอน

ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานคณะกรรมจัดการแข่งขันฯ กล่าวขอบคุณ ศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนพื้นที่จัดการแข่งขัน กรมพละ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เอสพีดีไซน์ มูลนิธิเจ้าพ่อทัพสำโรง คูลซัพพอร์ตเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสมุทรปราการ(สพฐ.สป.) กิตตินครกรุ๊ป มิตรสิบลิชซิ่ง สคล.สมุทรปราการ หน่วยจัดการเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สยามบอลล์ แลตตาซอย สำโรงการแพทย์ ทูบีนัมเบอร์วันบางจาก และ มูลนิธิโซเชี่ยลมูฟเม้นท์ส่งต่อพลังความดีในตัวคุณ ที่ได้ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนสุขภาพที่ดี

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*