สังคมท้องถิ่น

จ.สมุทรปราการ บูรณาการภาคส่วน ร่วมจัดงานตลาดสินค้าราคาประหยัด สู้ภัยโควิด

%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a0%e0%b8%b2

จ.สมุทรปราการ บูรณาการภาคส่วน ร่วมจัดงานตลาดสินค้าราคาประหยัด สู้ภัยโควิด ช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมร้านค้าภายในงานตลาดสินค้าราคาประหยัด สู้ภัยโควิด บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2564 ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค อาทิ น้ำมันพืช อาหารสำเร็จรูป สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน สินค้าโอทอป โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการส่วนราชการในจังหวัด ร่วมกันอุดหนุนสินค้า นอกจากนี้ ภายในงานยังมีร้านที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ ม.33 เรารักกัน ร่วมออกร้านเพื่อให้ประชาชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯได้ใช้สิทธิในการเลือกซื้อสินค้าได้สะดวก

การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิดประจำวัน ในการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าในการดำรงชีวิต ช่วงการแพร่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 ระลอกใหม่ รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายสินค้าค้าได้มากขึ้น ทำให้มีเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย เกิดการใช้จ่าย การผลิต การจ้างงานและสร้างรายได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการ และเศรษฐกิจของประเทศ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*