ศาสนาและการศึกษา

โรงเรียนป้วยฮั้ว จัดกิจกรรมโครงการสานรัก จากดวงใจ พิธีมอบประกาศนียบัตร แกนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%ae%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88

โรงเรียนป้วยฮั้ว จัดกิจกรรมโครงการสานรัก จากดวงใจ พิธีมอบประกาศนียบัตร แกนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 เม.ย.64 ที่หอประชุม โรงเรียนป้วยฮั้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ถนนสายลวด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นายวิโรจน์ เตียวแสงสุข ในฐานะผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนป้วยฮั้ว ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 98 คน ภายใต้โครงการสานรัก จากดวงใจ โดยมี คุณครู พรรณทิพา วงษ์สุวรรณ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายธนกฤต ปิยสิรินันท์ ผู้จัดการโรงเรียนป้วยฮั้ว นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้วยฮั้ว ร่วมมอบประกาศนียบัตร และกล่าวอวยพรแสดงความยินดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้ด้วย โดยมี คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนป้วยฮั้ว ให้การต้อนรับ

สำหรับ การจัดกิจกรรมโครงการสานรัก จากดวงใจ พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักความผูกพันในสถานศึกษา รวมทั้งครูผู้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้ เพื่อมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนายวิโรจน์ เตียวแสงสุข ในฐานะผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนป้วยฮั้ว ได้กล่าวให้โอวาท และแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียน ในความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่จนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภูมิใจในวันนี้ และเป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนควรจะภาคภูมิใจ แต่การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีใครที่จะแก่เกินเรียน จึงขอให้นักเรียนทุกคนได้มีความพยายาม มุ่งมั่น ในการที่จะพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*