สังคมท้องถิ่น

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-8

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2564

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 เม.ย.64 ที่วัดด่านสำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในโอกาสวันจักรี 6 เมษายน 2564 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี “เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” โดยมีการร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัดด่านสำโรง

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันของสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน โดยในวันนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนจิตอาสาจากทุกตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ มาร่วมมือร่วมใจพัฒนาทำความสะอาดวัดด่านสำโรง เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ และที่สำคัญเป็นสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ต่างตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่ อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*