สังคมท้องถิ่น

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 5,000 หลอด

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%81-2

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 5,000 หลอด ให้แก่ผู้โดยสารผู้ใช้บริการที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.64. เวลา 15.30 น. นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ได้รับจากองค์การเภสัชกรรมจำนวน 5,000 หลอดให้แก่ผู้โดยสาร ที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งจะมีผู้โดยสารเดินทางภายในประเทศเป็นจำนวนมาก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเน้นย้ำรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ตามวิถีใหม่ D – M – H – T – T ซึ่งประกอบด้วย D (DISTANCING) เว้นระยะห่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่น M (MASK- WEARING) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H (HAND WASHING) หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ T (TEMPERATURE CHECK) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย -และ T (THAICHANA) สแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะเพื่อความปลอดภัยห่างไกลโควิด – 19

อนึ่ง ทสภ. ขอให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเชื่อมั่นและมั่นใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่ ทสภ. ได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด และขอความร่วมมือผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้ามายังสนามบิน 2 – 3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการล่าช้าอันเกิดจากกระบวนการคัดกรองผู้โดยสาร ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*