สังคมท้องถิ่น

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู มอบของขวัญวันสงกรานต์ แก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง11 ชุมชน

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-3

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.64 ที่ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ร่วมกับ GUSCO GETCO และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหรรมบางปู จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 และกิจกรรมเยี่ยมเยียนชุมชน ประจำปี 2564 โดย นางพจนี ศิลารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ได้มอบหมายให้ นายไพฑูร วงษ์งาม นายช่าง 8 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นประธาน มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง 11 ชุมชน ที่อยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปู ประกอบไปตัว ชุมชนคลองหัวลำภู, ชุมชนคอต่อฝั่งน้ำจืด, ชุมชนคอต่อฝั่งน้ำเค็ม, ชุมชนสามห่วงยั่งยืน, ชุมชนพูนทรัพย์, ชุมชนรุ่งทวี, ชุมชนเอื้ออาทรสมุทรปราการ1, ชุมชนซิตี้วิลเลจ,ชุมชนพฤกษา 28/2, ชุมชนส่วนขยาย ซอย 12 และชุมชนหมู่ 1 บางปูใหม่ โดยมี กลุ่มผู้นำชุมชน ของแต่ละชุมชน เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำส่งต่อให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ของตนเอง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด 19 ส่งผลทำให้หลายหน่วยงาน ไม่สามารถจัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุได้ทางสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นการมอบของขวัญแทน เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตา ต่อผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์.

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*