ทันข่าว

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-20

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 โดยมี นางสาวรัตนา บุปผาพ่วง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุมฯ ร่วมรับฟังการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 12 เมษายน 2564 เกิดอุบัติเหตุ 388 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 373 ราย ผู้เสียชีวิต 54 ราย และวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาในกรณีการเกิดอุบัติเหตุใหญ่และเป็นที่สนใจในพื้นที่ จ.ขอนแก่น จ.ศรีสะเกษ จ.สุพรรณบุรี จ.มหาสารคาม และ จ.ชลบุรี ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ รายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดสมุทรปราการ ประจำวันที่ 12 เมษายน 2564 ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนยานพาหนะที่ถูกเรียกตรวจตามมาตรการหลัก 10 มาตรการ (ไม่สวมหมวกนิรภัย ,มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย, เมาสุรา, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย, ไม่มีใบขับขี่, ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด, ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร, ขับรถย้อนศร, แซงในที่คับขัน, ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ) จำนวน 2,536 คัน ผลการดำเนินคดีตามมาตรการ 10 มาตรการหลัก 881 ราย และที่ประชุมรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานวันที่ 12 เมษายน 2564 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในวันต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*