สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ยังคงกวดขันตามมาตรการ 10 รสขม (1 ร. 2 ส. 3 ข 4 ม.)

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b8%87

จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ยังคงกวดขันตามมาตรการ 10 รสขม (1 ร. 2 ส. 3 ข 4 ม.) และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนทันทีไม่มีการยกเว้น ควบคู่ไปกับการรณรงค์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 โดยมี นางสาวรัตนา บุปผาพ่วง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ รายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ของจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 10-13 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ผลการตรวจตามจุดสกัด/จุดร่วมต่างๆ ตาม 10 มาตรการหลัก 1 ร. 2 ส. 3 ข 4 ม. หรือ มาตรการ 10 รสขม (ไม่สวมหมวกนิรภัย ,มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย, เมาสุรา, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย, ไม่มีใบขับขี่, ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด, ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ,ขับรถย้อนศร, แซงในที่คับขัน, ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ) ได้มีการเรียกตรวจรถทุกชนิด ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถแท็กซี่ รถโดยสารประจำทาง รถจักรยานยนต์ และอื่นๆแล้วกว่า 6,800 คัน โดยดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด โดยแยกเป็น ไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด 878 ราย รองลงมาได้แก่ ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 749 ราย, ขับรถย้อนศร 292 ราย, มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 213 ราย, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 177 ราย, เมาแล้วขับ 160 ราย, ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 111 ราย, ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 46 ราย, แซงในที่คับขัน 18 ราย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*