ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศขอแจ้งปรับเวลาเปิด ให้บริการศูนย์การค้า

%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศขอแจ้งปรับเวลาเปิด ให้บริการศูนย์การค้า ถึงเวลา 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*