สังคมท้องถิ่น

กรมทางหลวงชนบทจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการสำรวจออกแบบการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเล

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8

กรมทางหลวงชนบทจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการสำรวจออกแบบการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้
ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ-สมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผวจ.สมุทรปราการ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการสำรวจออกแบบท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ครั้งที่ 1 โดยมี นายสุรชัย ตันสายเพ็ชร์ ผอ.แขวงการทางหลวงชนบทสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะทำงาน พร้อมผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมประชุมจำนวนมาก

ด้วยกรมทางหลวงชนบท มีนโยบายที่จะพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยด้านทิศตะวันตกของปากแม่น้ำเจ้าพระยาจากบริเวณอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านบางส่วนของกรุงเทพมหานครเข้าสู่จังหวัดสมุทรสาคร และไปสิ้นสุดที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเชื่อมต่อกับถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ช่วงจังหวัดสมุทรสงครามถึงจังหวัดชุมพร ซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้พัฒนามาแล้วก่อนหน้านี้ โดยมีแนวเส้นทางหลักเพื่อเชื่อมต่อแนวเส้นทางการท่องเที่ยวและแนวเส้นทางที่แยกออกไปยังแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงแนวเส้นทางที่แยกออกจากแนวเส้นทางหลักเพื่อเข้าเชื่อมกับทางหลวงสายหลักเป็นระยะ ซึ่งจะเป็นการยกระดับถนนให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ต่อเติมโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนในพื้นที่

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงชนบท จึงได้ว่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ประกอบด้วย บริษัท เอฟซิลอน จำกัดและบริษัท เอเชีย แล๊ป แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและออกแบบโครงการ
สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 หรือการประชุมปฐมนิเทศโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์โครงการ นำเสนอข้อมูล และขั้นตอนการศึกษา พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*