ศาสนาและการศึกษา

วัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีทำบุญตักบาตร สืบสารวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5

วัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีทำบุญตักบาตร สืบสารวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 15 เม.ย.64 ที่ศาลาจตุรมุข วัดพุทธภาวนาราม ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ วัดพุทธภาวนาราม นำโดย พระเดชพระคุณพระอธิการสำเนา สิริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม และคณะพระภิกษุสงฆ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร สวดมาติกาบังสุกุล โดยมี พ่อค้าประชาชน ชาวชุมชนวัดพุทธภาวนาราม และชุมชนใกล้เคียง เดินทางมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารคาว หวาน แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 14 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว ภายใต้มาตรการ ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส “COVID-19”

โดย พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสแห่งวัดพุทธภาวนาราม ได้กล่าว สำหรับในปีนี้ ทางวัดพุทธภาวนาราม ได้มีมติตกลงว่า เพื่อความปลอดภัยของพุทธศาสนิกชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส “COVID-19” ปีนี้ จึงงดกิจกรรมสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์และสามเณร แต่จะจัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และก่อพระเจดีย์ทราย เพื่อสืบสารวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ให้คงอยู่สืบไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*