สังคมท้องถิ่น

อบต.ราชาเทวะ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%b0-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%89%e0%b8%b5

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.64 นายกทรงชัย นกขมิ้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ส่งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ราชาเทวะ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลาย และป้องกันควบคุมการเกิดโรค ในเขตพื้นที่ตำบลราชาเทวะ หมู่ที่ 11 บริเวณหมู่บ้านพฤกษาปูริ-แสนแก้ว เดอะคอนเนคโครงการ 1-4 และหมู่บ้านเซนโทร พลีโน่ ระหว่าง วันที่ 7-9 เมษายน 2564 หลังได้รับการประสานงานขอความอนุเคราะห์ จากนิติบุคคลหมู่บ้านต่างๆ ผ่านทางท่าน สจ.วารี นกขมิ้น และเลขาท่าน สจ.(คุณหนึ่ง ณัฎชญาภรณ์ วิเชียรบริรักษ์) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*