สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-21

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในพื้นที่ โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุม เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค หลังศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)กำหนดให้จังหวัดสมุทรปราการเป็น 1 ใน 18 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

การประชุมในครั้งนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ได้พิจารณากำหนดมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนด ทั้งในส่วนของการปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิงในพื้นที่ การกำหนดเวลาเปิดปิดร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และสถานที่ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ตลอดจนแนวทางการจัดประชุม สัมมนา การจัดเลี้ยง รวมทั้งแนวทางการเคลื่อนย้ายแรงงาน เข้า-ออกในพื้นที่ และมาตรการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*