ผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b

จังหวัดสมุทรปราการ สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ของจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ผลการตรวจตามจุดสกัด/จุดร่วมต่างๆ ตาม 10 มาตรการหลัก 1 ร. 2 ส. 3 ข 4 ม. หรือ มาตรการ 10 รสขม (ไม่สวมหมวกนิรภัย, มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย, เมาสุรา, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย, ไม่มีใบขับขี่, ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด, ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร, ขับรถย้อนศร, แซงในที่คับขัน, ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ) ได้มีการเรียกตรวจรถทุกชนิด ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถแท็กซี่ รถโดยสารประจำทาง รถจักรยานยนต์ และอื่นๆแล้วกว่า 18,000 คัน โดยดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด โดยแยกเป็น ไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด 1,799 ราย รองลงมาได้แก่ ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 1,527 ราย , ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 583 ราย ,ขับรถย้อนศร 574 ราย, มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 463 ราย, ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 328 ราย, เมาแล้วขับ 280 ราย, ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 86 ราย, แซงในที่คับขัน 81 ราย และขับรถเร็วเกินกำหนด 31 ราย

ข้อมูลจากสำนักงานป้องกันสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ วันที่ 10–16 เมษายน 2564 จำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 7 ครั้ง ผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 4 ราย และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 6 ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติมาจากการขับขี่รถเร็วเกินกำหนด ขับขี่รถตัดหน้ากระชั้นชิด โดยถนนกรมทางหลวงเป็นเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ส่วนพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดได้แก่ รถจักรยานยนต์

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*