สังคมท้องถิ่น

กฟผ. โรงไฟฟ้าพระนครใต้ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%81%e0%b8%9f%e0%b8%9c-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89-%e0%b8%aa

กฟผ. โรงไฟฟ้าพระนครใต้ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 21 เมษายน 2564 นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 1 และนายวีระพงษ์ ประสาทศิลปิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ อันได้แก่ เจลอนามัย น้ำใจ กฟผ. ขนาด 180 cc. จำนวน 170 ขวด, เจลอนามัย น้ำใจ กฟผ. ขนาด 450 cc. จำนวน 12 ขวด, เจลอนามัย น้ำใจ กฟผ. ขนาด 5 ลิตร จำนวน 14 ขวด, สเปรย์แอลกอฮอล์ น้ำใจ กฟผ. ขนาด 50 cc. จำนวน 500 ขวด, เสากดเจลอนามัย แบบเท้าเหยียบ จำนวน 10 ชุด, หน้ากากทางการแพทย์ จำนวน 25 กล่อง, หน้า KN 95 จำนวน 470 ชิ้น, ชุด PPE จำนวน 300 ชุด, น้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. ขนาด 700 ml. จำนวน 6,000 ขวด และ ผ้าห่ม ENGY จำนวน 140 ผืน เพื่อสนับสนุน โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรปราการ ที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายนิสิต ศรีสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และ คุณอำพันธุ์ พรมีศรี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรปราการ และบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้รับมอบ พร้อมขอบคุณการสนับสนุนของ กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ที่ให้การสนับสนุนหน่วยงานภายในจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมให้ความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างดีเสมอมา

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่กักตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลสนามอีกด้วย โดยโรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรปราการได้มีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการ โดยใช้พื้นที่ของอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ และ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้ารับการกักตัวได้ประมาณ 960 คน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*