สังคมท้องถิ่น

วัดตำหรุ จัดพิธีทำบุญตักบาตร สวดมาติกาบังสุกุล ก่อพระเจดีย์ทราย สืบสารวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b8-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%95%e0%b8%b1

วัดตำหรุ จัดพิธีทำบุญตักบาตร สวดมาติกาบังสุกุล ก่อพระเจดีย์ทราย สืบสารวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 17 เม.ย.64 ที่ศาลาการเปรียญ วัดตำหรุ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ พระครูสุธรรมวิธาน (อาจารย์สาม) เจ้าอาวาสวัดตำหรุ ร่วมกับ คณะพระภิกษุสงฆ์ ไวยาวัจกร และอุบาสก อุบาสิกา วัดตำหรุ จัดพิธีทำบุญตักบาตร สวดมาติกาบังสุกุล ก่อเจดีย์ทราย สืบสารวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยมี พ่อค้าประชาชน ชาวชุมชนตำบลบางปูใหม่ และชุมชนตำบลใกล้เคียง เดินทางมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร กันอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส “COVID-19” ระหว่างวันที่ 15-17 เมษายน 2564

สำหรับในปีนี้ ทางวัดตำหรุ ได้มีมติตกลงว่า เพื่อความปลอดภัยของพุทธศาสนิกชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส “COVID-19” ปีนี้ จึงงดกิจกรรมสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์และสามเณร แต่จะจัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และก่อพระเจดีย์ทราย เพื่อสืบสารวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ให้คงอยู่สืบไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*