ท้องถิ่น

อบจ.สมุทรปราการ ปล่อยขบวนรถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%9a%e0%b8%a7

อบจ.สมุทรปราการ ปล่อยขบวนรถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่ตำบลบางด้วน และตำบลบางโปรง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 เม.ย.64 ที่วัดบางนางเกรง ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ยังคงเดินหน้าปล่อยขบวนรถออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย ภายใต้การสนับสนุน จากนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บริเวณวัดบางนางเกรงเคลื่อนไปยังศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กองบังคับการตำรวจน้ำ และเข้าไปยังพื้นที่ ตำบลบางด้วน และบางโปรงตำบลบางด้วน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดติอ อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ชาวตำบลบางด้วน และตำบลบางโปรง อีกด้วย

โดยมี ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายนิคม สมบุญมาก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางสายสุนีย์ สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน นายประกาศิต สมใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมปล่อยขบวนรถฉีดพ่นยา และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่แนะนำให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*