สังคมท้องถิ่น

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นำรถฉีดพ่นไอ้น้ำแรงดันสูง ลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่หมู่ 3

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นำรถฉีดพ่นไอ้น้ำแรงดันสูง ลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่หมู่ 3 ตำบลบางปูใหม่

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 เม.ย.64 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประสานความร่วมมือกับ นายสมควร ชูไสว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นำรถฉีดพ่นไอ้น้ำแรงดันสูง จำนวน 3 คัน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่หมู่ 3 และหมู่ 2 ตำบลบางปูใหม่ ลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยเส้นทางหลัก และซอยย่อยภายในชุมชนหมู่บ้านปัญญานคร ชุมชนโครงการ 4 (แท้งค์น้ำ) ชุมชนหมู่บ้านทรัพย์บัวหลวง ชุมชนหมู่บ้านบางปูแลนด์ และชุมชนคลองคอต่อฝั่งน้ำเค็ม ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสกัดและยับยังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ครอบคลุมทั้งตำบล ภายใต้การสนับสนุน จากนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ

โดยมี ผู้ใหญ่พิทวัส จันทรสมโภชน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.บางปูใหม่ นางสาวเกศรินทร์ ชูไสว ว่าที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปูใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยสิริอรจิรา รัชพลปรรณภัค ผู้ช่วยมะลิวัน ธิมูล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.บางปูใหม่ ตลอดจน นางญัญาพร หงส์อุดร นายอาทิตย์ รักชาติ คณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ 4 (แท้งค์น้ำ) คณะกรรมการหมู่บ้านปัญญานคร และคณะกรรมการหมู่บ้านบางปูแลนด์ สมาชิกกลุ่มสมุทรปราการกาวหน้า พร้อมรถโมบายติดเครื่องขยายเสียง ร่วมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*