ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 2165/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81

คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 2165/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*