สังคมท้องถิ่น

บริษัทมิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน)ได้จัดประชุม AGM. ประจำปี 2564

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%9a-%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87-%e0%b8%88-2

ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการ (ที่ 3 จากขวา) และนายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วย คณะกรรมการ บริษัทมิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบผ่านสื่อออนไลน์ ผ่านระบบE-AGM (อิเล็กทรอนิกส์ meeting) ซึ่งบริษัทตระหนักและห่วงใย ต่อความปลอดภัย ของผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนร่วมในการประชุม

ดร.กิตติ กล่าวในที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ในช่วงสถานะการณ์ โควิด ทำให้บริษัทต้องปรับกลยุทธ์ และการบริหารงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด พร้อมให้ข้อมูลทิศทางการดำเนินงาน ปรับแผนกลยุทธ์ และปรับตัวในสถานะการโควิด19 ช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เป็นเงินสดและจำนวนหุ้น ซึ่งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไฟเขียวทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*