สังคมท้องถิ่น

ผู้ใหญ่นิรุต บุญมาก นำรถฉีดพ่นไอ้น้ำแรงดันสูง ลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและแบคทีเรีย

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%95-%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%96

ผู้ใหญ่นิรุต บุญมาก นำรถฉีดพ่นไอ้น้ำแรงดันสูง ลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและแบคทีเรียในเขตพื้นที่หมู่ 1 ตำบลบางปูใหม่

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 28 เม.ย.64 นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ให้สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อและแบคทีเรีย และรถฉีดพ่นไอ้น้ำแรงดันสูง จำนวน 2 คัน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และทีมงานรถประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่หมู่ 1 ตำบลบางปูใหม่ ร่วมกับ ผู้ใหญ่นิรุต บุญมาก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลบางปูใหม่ ผู้ช่วยมงคล เลิศนันทรัชต์ และผู้ช่วยนิรุตต์ จันทร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลบางปูใหม่ ลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและแบคทีเรีย ตามเส้นทางหลัก และซอยย่อย ต่างๆ ภายในชุมชนซอยโรงหมี่ ชุมชนคลองหัวลำภูทอง ชุมชนซอยบีไทย และชุมชนซอยข้างวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดติอเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้ง เป็นการสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ด้วยความรักและห่วงใยเมื่อออกจากบ้านอย่าลืมสวมแมส ทุกครั้ง โดยปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*