สังคมท้องถิ่น

ชมรมชาวสมุทรปราการ มอบเงินสนับสนุนจัดทำแผงไฟส่องสว่างติดตั้งในชุมชนสมุทรปราการ

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80

พลเอกบุญเกิด วาดวารี ประธานชมรมชาวสมุทรปราการ เป็นตัวแทนชมรมชาวสมุทรปราการ มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท พร้อมด้วย นายสุดใจ จิรยาภากร ประธานกรรมการ บริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท และมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พล.ต.ต.ชุมพล พุ่มพวง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทนในการรับมอบ เพื่อนำไปดำเนินการจัดทำแผงไฟส่องสว่าง จำนวน 75แห่ง ติดตั้งในแหล่งชุมชนพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งสืบเนื่องต่อจากโครงการมอบเสื้อเกราะ ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ในด้านการป้องปรามและปราบปรามคดีอาชญกรรมต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*