สังคมท้องถิ่น

อบจ.สมุทรปราการ และหอการค้าฯ ประสานความร่วมมือกับเทศบาลตำบลเทพารักษ์ นำรถตัวหนอนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

อบจ.สมุทรปราการ และหอการค้าฯ ประสานความร่วมมือกับเทศบาลตำบลเทพารักษ์ นำรถตัวหนอนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่ตำบลเทพารักษ์

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2 พ.ค.64 นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ประสานความร่วมมือกับ นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ นำรถแอร์บัส หรือรถตัวหนอนพ่นไอน้ำ ขนาด 1000 ลิตร พร้อมทั้ง รถประชาสัมพันธ์ รถบรรทุกน้ำ รถบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ที่ติดตั้งอุปกรณ์ถังน้ำยาและหัวฉีด ลงพื้นที่เขตรับผิดชอบ ของเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ลุยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและแบคทีเรีย แจกหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ ให้กับพี่น้องประชาชน ภายในชุมชน ม.เฟื่องฟ้า 9 เฟส 2 ม.เฟื่องฟ้า 12 ม.บ้านมังกร ม.เจริญทรัพย์ ม.สุขสำราญ ม.บางปูนคร ม.เทพานิเวศน์ ตลาดสังกะสี ม.เทพาวิวคอนโด ม.พัดชา ม.เธียรเกษม ม.เฟื่องฟ้า 16 ม.พัฒนาสุข ม.เบญจพล 2 ม.สยามนิเวศน์ ม.เบญจพล 1 ตลาดเทพประทาน ม.มนฑาทิพย์ ม.เด่นทอง ม.น้ำผึ้ง ม.โกสิน ม.นารายณ์รักษ์ 1-2 ม.เพชรวิทรูย์ ซ.มหามงกุฎ ม.ดินทอง 4 ม.สราลี ม.ชวาล 2 ม.เจริญใจ และ ม.ตะวันออก ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2564

โดยมี นางสาวภริม พูลเจริญ สส.สมุทรปราการ เขต 3 นายสมศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ส.อบจ.สป. เขต 7 อ.เมืองฯ, นายชาตรี อยู่วัฒนะ อดีต กำนัน ต.เทพารักษ์, นายกิตติพงษ์ อยุ่วัฒนะ หรือกำนันเบนซ์ กำนัน ต.เทพารักษ์ นายมงคล โชคพิทักษ์สมบัติ ปลัดเทศบาลตำบลเทพารักษ์ พร้อมทั้ง หัวหน้าสำนักปลัด, ผอ.กองสาธารณะสุข หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเทพารักษ์ ตลอดจนเหล่าบรรดาสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ประกอบไปด้วย สท.สุนทร ฉ่ำชื่น, สท.ธนะสิทธิ์ วงษ์แก้วบุญเรือน, สท.ภัทรวัฒน์ ลำภา, สท.ไพริน สัมฤทธิ์, สท.อ๊อด โพธิ์น้อย, สท.ลิขิต วิริยะสัมพันธ์สุข, สท.กุลภวัฒน์ แย้มเกสร, สท.จรัสพงษ์ ฉ่ำชื่น, สท.อู๊ด มากสาคร, สท.อารอบ สบเหมาะ, สท.ตุลา หนูแก้ว, สท.อุบล สิงห์แก้ว ทีมงานกรมการปกครอง นายสรชัย เอี่ยมกิจการ สารวัตกำนัน นายนิพนธ์ ฉ่ำชื่น ผญ. ม.8 ต.เทพารักษ์, นายวีระ สุขสำราญ ผช.ผญ. ม.8 ต.เทพารักษ์, นายพงค์อิทธิ์ เชื้อกูลชาติ ผช.ผญ. ม.8 ต.เทพารักษ์ และ อสม ต.เทพารักษ์ ร่วมลงพื้นที่ โดยมี นางสาวปนัดดา เต่าทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตนตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 อย่างเคร่งครัด

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*