ท้องถิ่น

อบจ.สมุทรปราการ ร่วมกับ เทศบาลเมืองบางแก้ว ปล่อยขบวนรถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่ตำบลบางแก้ว

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a

อบจ.สมุทรปราการ ร่วมกับ เทศบาลเมืองบางแก้ว ปล่อยขบวนรถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่ตำบลบางแก้ว เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อเวลา 10.00 วันที่ 3 พ.ค.64 นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ประสานความร่วมมือกับเทศบาลเมืองบางแก้ว นำรถฉีดพ่นไอ้น้ำแรงดันสูง จำนวน 2 คัน พร้อม รถแอร์บัส หรือรถตัวหนอนพ่นไอน้ำ ขนาด 400 ลิตร รวมทั้ง รถบรรทุกน้ำ และรถ (บรข.) เทศบาลเมืองบางแก้ว ลุยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและแบคทีเรีย ในเขตพื้นที่ตำบลบางแก้ว เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด-19 สร้างความมั่นใจและความปลอดภัย ให้กับพี่น้องประชาชน ทั้ง 16 ชุมชน

โดยมี นายกฤภาส แตงสุวรรณ ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางแก้ว นายสมชาย เกตุลอย ว่าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวปนัดดา เต่าทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ พร้อมด้วย ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่เทศกิจ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางแก้ว ร่วมลงพื้นที่

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*