ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเลื่อนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด19

%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9f
0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*