ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ แถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8-9

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ แถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น. ที่ศูนย์บริหารสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในพื้นที่ โดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และนายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม จำนวน 2,594 ราย (ติดเชื้อในจังหวัด 1,810 ราย และรับส่งต่อเพื่อรับรักษา 784 ราย) รักษาหายแล้ว 994 ราย กำลังรักษาอยู่ 1,585 ราย มีผู้เสียชีวิต 15 ราย ขณะนี้จังหวัดสมุทรปราการ พบการติดเชื้อจากการสัมผัสคนในครอบครัว การระบาดเป็นกลุ่มก้อน จากกิจกรรมรวมกลุ่ม โดยยังพบความเชื่อมโยงกลุ่มนักพนันประเภทต่างๆ จากนอกพื้นที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และมีงานเลี้ยงสังสรรค์ในครอบครัว รวมทั้งกลุ่มเพื่อนการรับประทานอาหารร่วมกันในที่ทำงาน โดยได้รับรายงานจากทีมเฝ้าระวังเหตุการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคลัสเตอร์บริษัทไรท์ ทันเน็ลลิ่ง จำกัด อำเภอเมืองสมุทรปราการ ประกอบกิจการผลิตท่อซีเมนต์ขนาดใหญ่ มีพนักงานทั้งหมด 295 คน วันที่ 27 เมษายน 2564 พบผู้ป่วยรายแรกเป็นพนักงานชาวเมียนมา ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการลงพื้นที่ควบคุมโรค สอบสวนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง แนะนำมาตรการ สั่งแยกกักตัวกลุ่มเสี่ยง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม และดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 129 ราย จากการตรวจทั้งหมด 330 ราย ทั้งนี้ ผู้ป่วยทุกรายได้เข้ารับ การรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม ในส่วนของผู้ที่ไม่พบเชื้อมีการแยกกักตัวที่บริษัท
ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด การ์ดอย่าตก ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า 100% เว้นระยะห่าง ล้างมือ เช็คอินไทยชนะ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ ขอเชิญชวนชาวสมุทรปราการร่วมใจ ปฏิบัติตามมาตรการ New Normal : DMHTT เพื่อปลอดภัยจาก COVID-19 “เว้นระยะห่าง สวม Mask ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงแออัด เคร่งครัดไทยชนะ หมอชนะ”

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*