ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ครั้งแรก

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%af-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 พ.ค.64 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ อ.เมืองฯ สมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ครั้งแรก พร้อมทั้ง ประดับขีดให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมี นายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ พร้อมด้วย นายบุญธรรม อินทรแย้ม นายณัฐพล บุญริ้ว นางสาวศิริพร ทับคล้าย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ นางสาวมยุรี ทรงวัฒนาสกุล และนายธนกร พลีเกตุ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ นายอนุรักษ์ ผ่องโอสถ ปลัดเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ทั้ง 18 คน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

โดยระเบียบวาระการประชุมที่ 1 ในที่ประชุมได้มีการแนะนำตัวสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ทั้ง 18 คน ก่อนจะเสนอชื่อนายสมพงศ์ พลับอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ เขต 3 เป็นประธานสภาชั่วคราว นำคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทั้ง 18 คน กล่าวคําปฏิญาณตน จากนั้น เป็นการเสนอชื่อเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ โดยในที่ประชุมได้เสนอชื่อ นายภักต์ บุญเสริม เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ นายไพรัตน์จั่นมุ้ย เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ และนายอนุรักษ์ ผ่องโอสถ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ อย่างไรก็ตาม การเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ครั้งแรก นั้นในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ทั้ง 5 วาระสำคัญ

โดยบรรยากาศก่อนเข้าประชุมสภา นายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ได้นำคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ เข้ากราบไหว้สักการะ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตา-ยาย และอนุสรณ์ศรีสุนันท์ สถานที่ตั้งรูปหล่อ อดีตนายก อบต.แพรกษาใหม่ นายสุนันท์ บุญริ้ว และนางศรีนวล บุญริ้ว ปูชนียบุคคลของชาวตำบลแพรกษาใหม่ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล โดยมี กำนันธนสัน วสันต์ กำนันตำบลแพรกษาใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี ในครั้งนี้ด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*