สังคมท้องถิ่น

ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ส่งต่อความห่วงใยพี่น้องประชาชน

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa-4

ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ส่งต่อความห่วงใยพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.64 จากความรักแลความห่วงใยของท่านชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และคุณตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ส่งต่อความห่วงใยพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยประสานความร่วมมือกับ นางประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ จัดส่งทีมร่วมสู้โควิด-19 ทั้งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสมุทรปราการ ลงพื้นที่เดินเท้าลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย บริเวณจุดที่มีประชาชนสัญจร ซึ่งรถไม่สามารถเข้าถึงได้ อาทิ เช่น ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง, มัสยิด, ซอยย่อยต่างๆ ของชุมชน, สถานที่สาธารณะที่เป็นจุดเสี่ยง

ทั้งนี้ รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด #อยู่บ้านหยุดเชื้อ #หากออกนอกบ้าน #สวมแมสอย่าถูกวิธี #เว้นระยะห่างทางสังคม #ล้างมือบ่อยๆ หรือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของสาธารณะ #งดออกนอกพื้นที่ #หลักหนีพื้นที่แออัด #เว้นวรรคสังสรรค์ #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*